Menu

Handelsbetingelser for Quadient A/S Webshop

Du kan handle med Quadient A/S på 2 måder: Du kan kontakte vores kundeservice eller salgsafdeling via telefon eller e-mail – og du kan handle online i vores webshop på Quadient.dk I Quadient A/S webshop sælges kun tilbehør – og kun som handelskøb til virksomheder med et cvr-nummer. Alle priser i shoppen er eksklusiv moms i danske kroner og eksklusiv levering. I Quadient A/S’ webshop gælder regler for online køb jf. gældende regler om køb og salg mellem virksomheder online. Handelsbetingelser for køb af tilbehør i Quadient A/S webshop på Quadient.dk

 • Bestilling:

Bestilling foregår ved at udfylde ordreformularen med alle relevante oplysninger.

 • Betaling:

I Quadient webshop på https://mail.quadient.com/da/hjemmeside opretter dig som kunde. Vi fremsender en faktura til dig, når du har afsluttet dit køb. På faktura er betalingsfristen netto 14 dage, og der vil blive pålagt fakturagebyr på kr. 45,-

 • Priser:

Alle priser er ekskl. moms, men før du godkender din samlede ordre, kan du se det totale beløb inkl. 25% moms. Der tages forbehold for: prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland

 • Ejendomsforhold:

Quadient A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen er betalt fuldt ud.

 • Fragt og fremsendelse:

Alle varer fra Quadient A/S webshop sendes med Post Nord eller fragtmand. Fragtprisen afhænger af, hvilke varer du bestiller. Uanset betalingsmåde, vil du få oplyst fragtprisen, inden du godkender din bestilling. Vælges faktura vil fragten blive pålagt efter afsendelse af varen. Vi har 3 fragtsatser, som afhænger af den samlede vægt på hele ordren: Fra 0 til 1 kg.: kr. 85,00 Fra 1 kg. til 10 kg.: kr. 110,00 Over 10 kg.: kr. 175,00 Ved køb over 30 kg., vil du blive bedt om at dele ordren eller kontakte Kundeservice på tlf. 36 70 90 88 På alle varer i webshoppen er der en forventet leveringstid næstkommende hverdag, hvis de er bestil inden kl.13. Er varen ikke modtaget inden 5 hverdage fra ordren af afgivet og modtaget hos Quadient A/S, skal du kontakte Kundeservice på tlf. 36 70 90 88. Quadient A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Når du har modtaget dine varer, skal du sammenholde disse med ordrebekræftelsen. Kontroller varen/pakken for transportskader inden kvittering for modtagelsen. Såfremt der er skade på varen, gøres indsigelse overfor leveringsleverandøren. VIGTIGT! Har emballagen tegn på skade, når du modtager den, SKAL du åbne pakken i overværelse af leveringsleverandøren. Kvittering for modtagelsen er det samme som at sige, at varen er i orden. Er varen beskadiget, påføres kvitteringen nægtet modtagelse. Leveringsleverandøren tager pakken med igen. Herefter skal Quadient A/S kontaktes. Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig til leveringsleverandøren.

 • Faktura:

Du modtager automatisk en ordrebekræftelse på dit køb

 • Service:

Ved behov for service, kan vores tekniske service kontaktes: https://mail.quadient.com/da/kontakt-os

 • Reklamation:

Synlige defekter eller mangler skal anmeldes til Quadient A/S på leveringsdagen eller senest dagen efter. Vi reparerer eller ombytter, og sender en ny vare, når vi har modtaget den defekte/fejlleverede vare. Quadient A/S dækker transportomkostninger til returnering i forbindelse med reklamation/fejllevering ved forsendelse via Post Nord eller fragtmænd. Ikke synlige defekter eller anden reklamation skal meldes til Quadient A/S senest 8 dage efter modtagelse. Der er derfor vigtigt inden for denne tid at kontrollere varen.

 • Returnering af varer:

Har du fået en defekt eller fejlleveret vare, skal Quadient A/S kontaktes. For at fremme ekspeditionen, kan du hjælpe os ved at sende en e-mail med angivelse af fejlen samt oplysninger om fakturanummer. Vi reparerer eller ombytter til en ny vare om nødvendigt. Ved returnering af en vare til Quadient A/S, betaler du selv for fragten. I pakken SKAL der være rimelig fejlbeskrivelse, samt en kopi af ordrebekræftelsen. Efter en evt. reparation sendes varen gratis tilbage til dig. Varer, der ønskes returneret, men som ikke umiddelbart kan sælges som nye, f.eks. på grund af brudt emballage, kan ikke krediteres 100%. Før du returnerer varen, bedes du sende en e-mail med oplysninger om fakturanummer og kontonummer. Husk at gemme din postkvittering, som dokumentation for, at du har afsendt varen. Hvis varen f.eks. afvises ved leveringen på grund af beskadigelse, vil fakturabeløbet for den pågældende vare blive indsat på din konto inden 30 dage fra Quadient A/S har modtaget din returvarer.

 • Forbehold og ansvarsfraskrivelse:

Quadient A/S tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør.

 • Sikkerhed:

Sådan fungerer sikkerheden på Quadient A/S.dk Vores online webshop fungerer i samarbejde med bl.a. SIX payment Services (Europe) S.A., og vi har sikret de følsomme data, der transporteres via nettet i forbindelse med køb ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) kryptering. Så længe du kigger rundt på vores hjemmeside for at finde gode tilbud, er der ingen kryptering, men når du indtaster dine betalingsoplysninger, navn, adresse og kreditkortnummer, så du ind på en såkaldt ”sikker side”. Du kan mere om sikker på Foreningen for Dansk Inter Handels side Fdih.dk eller læs Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god nethandel på forbrugerombudsmanden.dk

Handelsbetingelser for køb på faktura hos Quadient A/S (maskiner og tilbehør)

Salg af maskiner, tilbehør og serviceydelser i øvrigt, sælges kun som handelskøb til virksomheder med eget CVR nummer.

 • Prisen

Den i ordrebekræftelsen anførte pris er baseret på prisen, der forelå på bekræftelsesdatoen. Den i ordrebekræftelsen anførte pris kan af Quadient Danmark A/S forhøjes, såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelsesdatoen og leveringsdatoen sker forhøjelse af maskinens fabrikspris samt stigninger i råmaterialer, transportomkostninger og assurancesatser.

 • Toldafgift- og valutaregulering

Foruden de under prisen nævnte forhøjelser kan prisen reguleres i tilfælde af ændring af toldsatser, afgifter og/eller kurser på den valuta, hvori Quadient Danmark A/S har købt maskinen af sin leverandør.

 • Levering og forsendelse

Levering sker ab vort lager for købers regning, med mindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

 • Betaling

Med mindre andet er aftalt, betales alle leverancer netto 14 dage. Hvis leveringstidspunktet udskydes på grund af købers forhold, finder betaling sted til den oprindeligt aftalte leveringsdag. Dette gælder også, hvis forskellen skyldes de under leveringstid og leveringshindringer angivne grunde. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav.

 • Ejendomsforhold

Det leverede forbliver Quadient Danmark A/S’ ejendom, indtil betaling er sket fuldt ud. Quadient Danmark A/S kan forlange, at der underskrives en købekontrakt med ejendomsforbehold. Hvis købekontrakten ikke straks returneres behørigt underskrevet, er hele restsummen straks forfalden til betaling.

 • Gebyr

For ordrer under et nærmere oplyst beløb vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr, ligesom der opkræves et faktureringsgebyr.

 •  Gebyr og renter

Det til enhver tid skyldige beløb, som henstår efter fakturaens forfaldsdag, pålægges et fastsat gebyr og renter.

 •  Leveringstid

Leveringstiden opgives af sælgeren efter bedste skøn, og er, når det vedrører ikke-lagervarer, angivet i overensstemmelse med de oplysninger, som sælgeren er i besiddelse af ved købets afslutning.

 • Leveringshindringer

Quadient Danmark A/S påtager sig ikke noget ansvar i forhold til manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til afgivne tilbud eller accepterede ordrer som følge af force majeure, herunder krig, optøjer, indgreb fra myndigheders side, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud eller nogen anden årsag, som ligger uden for Quadient Danmark A/S’ kontrol. Såfremt rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen af Quadient Danmark A/S forventes at blive af længere varighed, skal Quadient Danmark A/S dog være berettiget til at annullere det givne tilbud og indgåede aftaler, uden at dette skal anses for misligholdelse.

 • Reklamationer

For fabriksnye maskiner yder Quadient Danmark A/S 12 måneders reklamationsret for materiale- og fabrikationsfejl, dvs. 1 måneds fri service og de resterende måneder udskiftes de defekte dele, der hidrører fra materiale- eller fabrikationsfejl gratis, mens grundtakst, arbejdsløn og kørsel debiteres. For brugte maskiner vil reklamationsretten fremgå af fakturaen. For tilbehør skal varen kontrolleres for eventuelle fejl og mangler ved modtagelsen. Der er 8 dages reklamationsret på tilbehør fra fakturadatoen. For maskinreparationer og serviceopgaver er der 8 dages reklamationsret fra tidspunktet for afslutning af arbejdet.

 • Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancer fra Quadient Danmark A/S, skal afgøres efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration).